Euroopan unionin liput
Uutinen

Presidentinvaalit ratkaisevat raaka-ainekysymyksiä?

EU keskeisiä politiikkatoimia on kaksoissiirtymän varmistaminen. Tämä tarkoittaa samanaikaista siirtymistä digitalisaation ja datan hyödyntämiseen sekä hiilineutraaliin hyvinvointiyhteiskuntaan. Kaksoissiirtymän onnistuminen riippuu kriittisten raaka-aineiden saannista, ja näiden kysyntä kasvaa valtavasti teollisuuden ja liikenteen sähköistymisen myötä.

Kriittisiä raaka-aineita koskeva EU:n lainsäädäntöpaketti eli CRMA on trilogivaiheessa puheenjohtajamaa Espanjan johdolla. Eilen maanantaina 13.11.2023 Brysselistä kantautui tietoja neuvottelutuloksesta. Tarkemmat tiedot julkaistaan lähipäivinä.

CRMA on laaja kokonaisuus ja ilmentää keskeisesti EU:n strategisia tavoitteita metallien ja mineraalien osalta. Eurooppalaisen jatkojalostuksen varmistaminen, kiertotalouden korostaminen, tuontiin panostaminen sekä liiallisen riippuvuuden vähentäminen esimerkiksi Kiinasta ovat keskeisiä keinoja.

Kaivostuotannon ja malminetsinnän osalta EU pyrkii maltilliseen kasvuun mutta painottaen sitä, että keskeisiä ympäristöllisiä ja hyväksyttävyyden periaatteita noudatetaan edelleen ja vahvistetaan. Kaivosteollisuus ry arvioi, että CRMA:n mukanaan tuoma suurin edistysaskel on metallien ja mineraalien tarvetta koskeva tietoisuuden kasvu kaikkialla Euroopassa. Kaivoshankkeiden rahoitukseen tai lupamenettelyjen sujuvuuteen CRMA ei tuo merkittäviä muutoksia – tässä Suomen hallitusohjelmalla on selkeästi merkittävämpi vaikutus.

EU ei toimi tyhjiössä. Yhdysvaltain ns. ilmastotukipaketti (Inflation Reduction Act, IRA) ohjaa investointeja Yhdysvaltoihin ja osaltaan vaikuttaa merkittävästi kriittisten raaka-aineiden hankintaan Yhdysvalloista ja sen vapaakauppakumppaneilta. IRA tuli voimaan tammikuussa 2023, ja yritykset ovat suurin avustuksen saaja verohelpotusten kautta. Kuluvan vuoden aikana olemme nähneet uutisia investoinneista, joika IRA on siivittänyt Yhdysvaltoihin.

IRA ja kriittiset raaka-aineet ovat osaltaan taustalla myös, kun EU ja USA neuvottelevat vapaakaupan kehittämisestä. Keskeinen kysymys on, miten Euroopan tuotanto voi päästä osaksi IRA:n investointimaailmaa.

Edellä mainittujen lisäksi Suomi on mukana Yhdysvaltain johtamassa Minerals Security Partnership (MSP) –kumppanuushankkeessa sen perustamisesta lähtien kesällä 2022. Kumppanuusjäsenet keskustelevat mm. potentiaalisista, kriittisiin mineraaleihin liittyvistä hankkeista sekä ympäristön ja yhteiskuntavastuun kannalta kestävistä investoinneista.

Hallitusohjelmassa mainitun Suomen mineraalistrategian laatiminen osuu merkittävään taitekohtaan. Raaka-aineiden kriittisyys ja geopolitiikan mukaantulo päätöksentekoon edellyttävät huolellista pohdintaa Suomen edusta mutta myös haasteista. Raaka-aineiden saatavuuden kriittisyys, resilienssi ja vihreän siirtymän varmistaminen edellyttävät vahvoja eurooppalaisia mineraalitalouden arvoketjuja. Kysymykset ovat samoja kaikkialla läntisessä maailmassa. Ensi vuonna on useita presidentinvaaleja, kaikki mielenkiintoisia.

Lue myös: EU:n raaka-ainepolitiikka etenee – Suomella arvoketjut valmiina