Kaivosteollisuus ry

Boliden tehdasalueelta kuva, taivaalla revontulia
Kaivosteollisuus ry on kaivosteollisuudessa toimivien yritysten vaikuttaja- ja yhteistyöjärjestö.

Kaivosteollisuus ry perustettiin 1999 nimellä Kaivannaisteollisuus ry. 

Yhdistyksen tehtävänä on

  • edistää kaivosteollisuuden yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä
  • lisätä alan yritysten ympäristö- ja turvallisuustietoutta
  • kehittää toiminnan yhteiskuntavastuuta
  • edistää alan tunnettuutta ja myönteistä julkisuuskuvaa
  • edustaa jäsenyrityksiä alan kansainvälisissä järjestöissä
  • organisoida ja koordinoida jäsenyritysten yhteisiä tutkimushankkeita sekä organisoida koulutusta ja tutkimusta
  • kehittää jäsenyritysten välistä yhteistoimintaa
  • vastata jäseniemme kyselyihin alaan liittyvissä asioissa ja neuvoa esimerkiksi sopivien kontaktien löytämisessä.

Yhdistyksessä on noin 58 jäsenyritystä. Näiden joukossa on kaivosteollisuuden harjoittajia, urakoitsijoita, kone- ja laitevalmistajia ja alan palveluyrityksiä sekä malminetsintäyhtiöitä.

Yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi Kaivosteollisuus ry:ssä toimii useita työryhmiä: ympäristöjaosto, malminetsintäverkosto, viestintäryhmä ja kaivosturvallisuuden neuvottelukunta. Työryhmät tarjoavat jäsenyrityksille mahdollisuuden verkostoitua, vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä toimintatapojen kehittämiseksi. Työryhmät järjestävät omaan osa-alueeseensa liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia, ennakoivat ja seuraavat lainsäädäntöä sekä koordinoivat kehityshankkeita.

Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään kaksi kertaa vuodessa. Käytännön toimintaa johtaa hallitus, jonka kokoonpanossa on huomioitu malminetsintä, maanalaiset kaivokset, avolouhokset, kaivosteknologia, urakoitsijat ja laitevalmistajat. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaivosteollisuus ry toimii Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä. Kaivosteollisuus ry toimii jäsentensä edustajana myös alan kansainvälisissä yhteistyöelimissä kuten Eurominesissä (European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals).