Ilmastopäästöt kuriin

Akkukäyttöinen kaivoskone
Päästöt tuotettua tonnia kohti ovat pudonneet merkittävästi, vaikka tuotantomäärät ovat kasvaneet jyrkästi.

Kaivostoiminta vaikuttaa ympäristöön eri tavalla kaivoksen elinkaaren eri vaiheissa. Samoin erilaisten kaivosten vaikutukset eroavat toisistaan.

Ilmastopäästöjä syntyy esimerkiksi räjäytyksissä, lämmöntuotannossa ja työkoneista.

Kaivosala on pieni kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja. Kaivostoiminta ja louhinta tuottavat kasvihuonekaasuja yhteensä noin 0,4 miljoonaa tonnia, mikä on 0,7 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä. Koko kaivosalan päästöt ovat noin kuusi prosenttia kotitalouksien tuottamiin päästöihin verrattuna tai kymmenen prosenttia maaliikenteen päästöistä.

Päästöt tonnia kohtia pudonneet huomattavasti

Alan kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet vuodesta 2008 noin 27 prosenttia. Samaan aikaan tuotanto on kuitenkin noin kuusinkertaistunut. Päästöt tuotettua tonnia kohti ovat siis pudonneet merkittävästi.

Hiukkaspäästöjen synnyttäjänä kaivosala on suhteellisesti jossain määrin merkittävämpi kuin kasvuhuonekaasujen tuottajana. Suomen pienhiukkasjakeista PM10 (halkaisijaltaan alle 10 µm ) ja PM2.5 (alle 2.5 µm) kaivosala tuottaa noin neljä prosenttia.

Alan hiukkaspäästöt ovat kuitenkin vain noin kymmenesosa kotitalouksien tuottamasta määrästä. Molempien hiukkasryhmien päästöt kaivosala on enemmän kuin puolittanut vuoden 2013 jälkeen. Vastaavaan pudotukseen ovat muista toimialoista pystyneet vain vesiliikenne ja kauppa.