Hyvät työllisyysnäkymät kaivosalalla

Työtä ja toimeentuloa
Kaivosalan työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä kysynnän kasvu ja investoinnit tarvitsevat uusia tekijöitä. Koulutusta tarjotaan ammattiopinnoista yliopistoihin saakka.

Suomessa on pitkällä tähtäyksellä vahvat kaivosalan kasvunäkymät. Kaivostuotteiden kysyntä maailmassa kasvaa, vaikka ohimenevät suhdannekuopat voivat tuoda alalle tilapäisiä notkahduksia. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Aloittavan opiskelijan näkökulmasta kaivosalan houkuttavuutta lisää se, että alalta eläköityy lähivuosina runsaasti työvoimaa.

Kainuun positiivinen ongelma

Esimerkiksi Kainuussa viranomaiset ja yritykset ovat huolissaan työvoiman saamisesta. Alueen kaivoksiin arvioidaan syntyvän lähivuosina useita satoja uusia työpaikkoja. Kainuu onkin tehnyt valtion kanssa siltasopimuksen vastaukseksi positiiviseen rakenneongelmaan.

Siltasopimuksen mukaan Kainuussa järjestetään alueellista koulutusta useisiin kaivosalan tarpeisiin. Tavoitteena on käynnistää aikuis- ja täydennyskoulutusta ja joustavia oppimispolkuja. Siten esimerkiksi Kainuun ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä alueen suurimman toimijan Terrafamen kanssa. Samoin Kainuun ammattiopisto tuottaa yhdessä Terrafamen kanssa kaivosalan kahden vuoden oppisopimuskoulutuksen.

Koulutuspaikkoja monella tasolla

Kaivosalaa voi maassamme opiskella ainakin kuudessa yliopistossa, neljässä ammattikorkeakoulussa ja 12 ammatti- tai aikuisopistossa.

Yliopistoista monipuolisimman alan ainevalikoiman tarjoavat Oulun yliopisto ja Aalto-yliopisto. Esimerkiksi Oulussa voi opiskella geologiaa, kaivostekniikkaa, rikastustekniikka, geofysiikkaa ja sovellettua geofysiikkaa.

Varsinaisen kaivoskoulutuksen saaneiden lisäksi alan yritykset työllistävät monen muun alan opiskelijoita. Yritykset tarvitsevat paljon muun muassa ympäristötieteen ja energiatekniikan osaamista.

Kaivosalan tutkinnot uudistuvat

Kaivosalan perustutkinto ja ammattitutkinto uudistuvat syksyllä 2020. Kaivostyön opiskelija voi erikoistua mm kaivosrakentamiseen, kaivoskoneiden kunnossapitoon, näytekairaukseen tai panostustehtäviin.

Rikastuksen opiskelija voi puolestaan erikoistua esimerkiksi hienonnusprosessin ohjaukseen tai kemialliseen rikastusprosessiin.

Kaivostyön muuttuminen on tuonut tutkintoihin uutena asiana muun muassa sähköisten ajoneuvojen korjauksen ja käyttöosaamisen sekä tuotannonohjausjärjestelmien käyttöosaamisen. 

Lisätietoa opiskelupaikoista