Suomen eduskunta
Tiedote

Hallitusohjelman luparemontti ilahduttaa, kaivosveron kasvu hämmästyttää

Kaivosteollisuus on ilahtunut erityisesti tuoreen hallitusohjelman linjauksesta laatia Suomelle mineraalistrategia ja sujuvoittaa investointien lupakäytäntöjä. Hämmästystä sen sijaan herättää aikomus nostaa kaivosveroa.

Tuore hallitusohjelma, Vahva ja välittävä Suomi, sisältää useita Kaivosteollisuudelle tärkeitä linjauksia. On erittäin hyvä, että Suomeen laaditaan mineraalistrategia. Muun muassa vihreä siirtymä, Venäjän laaja hyökkäys Ukrainaan ja EU:n kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös ovat muuttaneet koko Suomen toimintaympäristöä merkittävästi.

”Siksi raaka-aineiden saannin turvaamiseksi on välttämätöntä tehdä kansallinen mineraalistrategia, jossa pohditaan omavaraisuutta ja toimenpiteitä arvoketjun vahvistamiseksi sekä kysymystä kaivostoiminnan hyväksyttävyydestä”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Vahva strategia tukee vihreää siirtymää, Suomen teollisuutta sekä myös investointien houkuttelua.

”Edellä kuvattuja, Suomelle tärkeitä tavoitteita tukee myös lupaus parantaa investointiluvituksen sujuvuutta ja ennakoitavuutta usein eri toimenpitein”, sanoo Suomela.

Hallitusohjelma sisältää kirjauksia, joilla siirrytään kohti yhden luukun periaatetta. Samoin Kaivosteollisuutta ilahduttaa päätös selvittää mahdollisuutta palauttaa määräaikaistarkastukset ympäristöluvan lupaehtoihin. Tämä mahdollistaa uusien ympäristöteknologien käyttöönoton ja antaa mahdollisuuden tarkempaan vaikutusarvioon viranomaisten ja kaivosyhtiöiden vuoropuhelussa.

Samalla hallitusohjelmassa sitoudutaan korkeaan vaatimustasoon luonnon monimuotoisuuden ja ympäristövaatimusten osalta. Hallitus kannustaa kaikkia aloja laatimaan luonnon monimuotoisuustiekartat ja lisäksi yrityksiä tuetaan luontokadon torjumisessa.

”Kaivosteollisuus on vuodesta 2015 kehittänyt koko toimialan monimuotoisuustoimia. Yhtiömme noudattavat kansainvälisessä käytössä olevaa TSM-vastuullisuusstandardia, johon sisältyy luonnon monimuotoisuuden arviointityökalu”, sanoo Suomela.

Kaivosveron nosto on pettymys

Suurin pettymys kaivosalalle on hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan kaivosmineraaliveron tasoa tarkistetaan puoliväliriihestä eteenpäin ja asetetaan toinen veroluokka. Hallitusohjelmassa ennakoidaan päätöksen nostavan kaivosten verorasitusta 15 miljoonalla eurolla.

Kaivosmineraalivero hyväksyttiin eduskunnassa alkuvuodesta 2023 pääministeri Marinin hallituksen toimesta ja se tulee voimaan 1.1.2024. Vielä ei tiedetä veron määrää eikä vaikutuksia. Nyt uusi hallitus on korottamassa veroa jo vuonna 2026.

”Samaan aikaan hallitus aikoo edistää kotimaisen mineraali- ja akkuklusterin kasvua puhtaan siirtymän ja Euroopan strategisen autonomian vahvistamiseksi. Kaivosveron nosto on ristiriidassa tavoitteen kanssa. Vero vääristää myös kilpailua sikäli, että vero osuu Suomessa toimivaan kaivosteollisuuteen, mutta ei tuontiin”, toteaa Pekka Suomela. 

Nyt on aika kääriä hihat, sillä hallitusohjelmassa on erittäin paljon toimenpiteitä. Hallitusohjelmakirjausten lopullinen merkitys nähdään lopulta vasta lainsäädäntötyön edetessä.

 

Hallitusohjelma kaivosteollisuuden silmin

+ Laaditaan Suomelle mineraalistrategia

+ Sujuvoitetaan lupakäytäntöjä monilla toimilla

+ Selvitetään ympäristöluvan määräaikaistatarkastuksia

+ Kannustetaan luontokadon torjumiseen

- Kaivosmineraalisveroa kiristetään

 

Lisätietoja

Pekka Suomela, toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry 
+358 40 533 2848, pekka.suomela(at)teknologiateollisuus.fi