Kaivoskone

Kaivosteollisuus ry:n lausunto valtiovarainministeriölle kaivosverosta

Kaivosveron tulee olla neutraali, se ei saa vääristää investointipäätöksiä ja verokeskustelussa on otettava huomioon kaikki toimialaan kohdistuvat muutospaineet (kaivoslain muutos, vakuuksien kasvu, uusi ympäristövahinkorahasto, kiinteistöveron korotukset).

Suomen ja Euroopan strateginen omavaraisuus ei salli lisäkustannusta alkutuotantoon aikana, jolloin Venäjän ja Kiinan tuontiin nojaavista raaka-ainevirroista on muodostunut strateginen riski. Kaivosvero heikentää kotimaisen tuotannon edellytyksiä entisestään.

Korostamme, että rojaltipohtainen vero on lyhytnäköinen ratkaisu, koska se vähentää verotulojen kokonaiskertymää.

Katsomme, että mahdollisen kaivosveron tulisi perustua nettotuloon. Tällöin vero ei lisäisi vaikeuksissa olevien yritysten ongelmia eikä synnyttäisi tarpeettomia konkursseja eikä työttömyyttä, vaan yhtiöt maksaisivat veroa liiketoimintahyödyn mukaisesti.

Lue koko lausunto täältä.