Kaivosteollisuus ry logo
Uutinen

Kaivosteollisuus ry:n lausunto luonnonsuojelulain uudistamisesta

7.9.2021 klo 13.09

Luonnonsuojelulain kokonaisuudistuksen lausuntoaika päättyi 6.9.2021. Esityksestä nousee esiin huoli luonnon monimuotoisuuden häviämisestä, ja tuo huoli on aiheellinen. Myös Kaivosteollisuus ry on tunnistanut tilanteen ja linjannut luonnon monimuotoisuutta koskevat periaatteensa jo vuonna 2017, joihin jäsenet ovat sitoutuneet. Esityksessä on myös useita Kaivosteollisuus ry:tä huolettavia ehdotuksia, kuten malminetsinnän kieltäminen luonnonsuojelualueilla. Kaivosteollisuuden näkemyksen mukaan lainvalmistelussa ei ole toteutettu hallitusohjelman mukaista kirjausta, jonka mukaan selvitetään malminetsinnän mahdollisia rajoittamistarpeita luonnonsuojelualueilla. Lisäksi lakiin ollaan tuomassa ekologinen kompensaatio, minkä pilotoinnit ovat vasta alkamassa.

Nämä ja monet muut näkemykset on otettu huomioon Kaivosteollisuus ry lausunnossa, minkä voit lukea täällä.