EU:n liput
Uutinen

Eurooppalainen kaivosteollisuus tähtää mukaan EU-taksonomiaan

28.1.2022 klo 12.23

Eurooppalainen kaivosteollisuus haluaa mukaan EU-taksonomiaan. EU-taksonomia on kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka luo kriteerit ympäristön kannalta kestävän liiketoiminnan määrittämiselle.

”Jos kaivosteollisuus jää taksonomian ulkopuolelle, voivat investoinnit eurooppalaiseen kaivosteollisuuteen supistua. Tämä olisi isku koko Euroopalle, joka on entistä enemmän riippuvainen raaka-aineiden tuonnista”, sanoo Kaivosteollisuus ympäristöasiantuntija Hanna Lampinen.

Tuontiriippuvuus voi muodostua yhä suuremmaksi ongelmaksi, kun monien raaka-aineiden kysyntä kasvaa voimakkaasti vihreän teknologian nopean yleistymisen myötä.

Eurooppalainen kaivosteollisuus tekee parhaillaan työtä metallimalmikaivosten taksonomiakriteerien määrittämiseksi. 

Taksonomian mukaisia ympäristötavoitteita on kuusi: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesien suojelu ja kestävä käyttö, siirtyminen kiertotalouteen, saastumisen ehkäisy sekä luonnonmonimuotoisuuden suojelu ja entisöinti. Jotta kaivostoiminta voidaan luokitella taksonomian mukaisesti kestäväksi toimialaksi, tulee sen;

1. edistää merkittävästi vähintään yhtä kuudesta tavoitteesta ja
2. toimia niin, että se ei aiheuta merkittävää haittaa muille tavoitteille. Samoin sen tulee kunnioittaa perusihmisoikeuksia ja työoloja.

Asiantuntijaryhmää vetää Ruotsin kaivosteollisuuden toimialaliitto Svemin ja työtä koordinoi alan eurooppalainen toimialaliitto Euromines. Työssä on mukana myös Kaivosteollisuus ry Suomesta.

Euromines on perustanut erilliset asiantuntijaryhmät myös esimerkiksi lannoitemineraalikaivoksille. Ryhmät on perustettu toimialakoodien (nk. NACE-koodien) mukaisesti ja niitä on yhteensä neljä. Työ on parhaillaan käynnissä ja viimeinen työpaja järjestetään vielä tammikuun aikana, minkä jälkeen vedetään yhteen asiantuntijaryhmän ehdotukset. Työskentelyyn ovat osallistuneet myös muutamat KT ry:n jäsenyhtiöiden asiantuntijat.