Asiantuntijawebinaari ISO 23875 -standardin vaikutuksista liikkuvan kaluston ohjaamojen suodatukseen kaivosteollisuudessa

Asiantuntijawebinaari ISO 23875 -standardin vaikutuksista liikkuvan kaluston ohjaamojen suodatukseen kaivosteollisuudessa

Webinaari
Webinaari
Tapahtuman aika
-

Ajankohta: Tiistaina 11.5.2021 klo 13:45-15.
 

Puhujat: Jeff Moredock (ISO-työryhmän johtaja),

Liam Wilson (kaivosalaan erikoistunut työhygienisti)

Austin Browne (myynti- ja markkinointijohtaja, Sy-Klone International)
 

Moderaattori: Simo Jylhänkangas (suodatusjärjestelmäasiantuntija, YTM-Industrial Oy)
 

Kieli: Asiantuntijaluennon pääasiallisena esityskielenä on englanti. Webinaarin avaus ja alustus on suomenkielinen.

 

Helmikuussa 2021 julkaistu ISO 23875 on uusi kansainvälinen standardi, joka yhtenäistää liikkuvan kaluston ohjaamojen hengitysilman suodatuksen suunnittelua, testausta, käyttöä ja ylläpitoa erityisesti kaivosteollisuudessa. Standardissa esitettyjen vaatimusten ja testausmenetelmien noudattaminen takaa koneen käyttäjien turvallisuuden. Tervetuloa kuuntelemaan standardin vaikutuksista todelliselta erikoisasiantuntijalta, kun ISO-työryhmän johtajana toiminut Jeff Moredock esittelee ISO 23875 -standardia sen viidestä keskeisestä näkökulmasta:

• Uudet korotetut suodatintehokkuusvaatimukset

• Määritetty suurin sallittu CO2-taso

• Raitis- ja kierrätysilmajärjestelmää koskevat vaatimukset

• Vakioidut ohjaamojen paineistustasot

• Vaatimus reaaliaikaiselle ohjaamon painetason valvonnalle
 

Huom! Webinaariin kannattaa ilmoittautua, vaikka et olisikaan aivan varma ehditkö seurata tilaisuutta livenä – kaikille ilmoittautuneille toimitetaan webinaarista tallenne.

Kaivostoiminnan turvallisuus on tärkeää kaikille kaivosteollisuuden sidosryhmille. Kaivostoiminta tuottaa usein hengitysilmaan hiukkasia, jotka voivat olla vaarallisia ihmisten terveydelle, joten ISO-standardilla pyritään tekemään liikkuvan kaluston ohjaamoista turvallisia ja rajoittaa työntekijöiden altistumista ilman epäpuhtauksille.

Ilmanlaatua kaivos-, rakennus- ja teollisuusympäristöissä säädellään jo nyt monissa maissa lainsäädännöllä - myös Suomessa valtioneuvoston asetuksen 1267/2019 mukaan työnantajan pitää tehdä kaikki voitavansa, jotta työntekijän altistuminen syöpävaarallisille aineille poistuu kokonaan tai on mahdollisimman vähäistä. Konevalmistajat ja kaivosten omistajat ovat nykyään entistä tietoisempia standardeista ja vastuullisuusnäkökulmista, jotka heidän toimintaansa liittyvät, joten myös ohjaamojen suodatuksen standardisointi on otettu alalla hyvin vastaan. Uusi ISO 23875 -standardi eroaa aikaisemmista standardeista varsinkin aikaperspektiivinsä osalta. ISO 23875 kattaa koko koneen elinkaaren ilmanohjausjärjestelmän suunnittelusta käyttöiän loppuun asti. Se antaa raamit suunnitelmallisuuden ja jatkuvan testauksen varmistamiseksi. Suunnitteluohjeet ovat standardissa yleismaailmallisia ja soveltuvat kaikkiin kaivosympäristöihin.

Tässä webinaarissa kuulet standardin suunnittelussa mukana olleelta eritysasiantuntijalta standardin vaatimuksista, parhaista käytännöistä sen noudattamiseksi sekä tietoa ilmansuodatusjärjestelmän suunnitteluun, valmistukseen, suorituskyvyn testaukseen, käyttöön ja kunnossapitoon liittyen. Webinaarissa käsitellään myös ilmassa olevien hiukkasten ja CO2-määrien hallintaa ohjaamoissa sekä annetaan suosituksia ilmanlaadunvalvontajärjestelmän käyttöönottoon.

Webinaarin järjestää YTM-Industrial Oy yhteystyössä Sy-Klone Internationalin kanssa. Ilmoittaudu webinaariin täällä.

Aiheeseen liittyvää